Termeni și Condiții

Introducere

Site-ul www.eternitystone.ro aparține în exclusivitate societății Forever Stone SRL, o societate înregistrată în mod corespunzător și care funcționează în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11470/2017, cod unic de identificare 37906217, cu sediul social în str. Louis Blanc, Nr. 21, Apartament 2, Camera 2, București, sector 1, cod poștal 011751. În tot acest document pe lângă denumirea oficială de mai sus, vom face referire la noi sub denumirea de ,,Vânzătorul”, ,,Compania” sau ,,Eternity Stone”.

Utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea și completarea formularelor de la secțiunile respective de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a Termenilor și Condițiilor enunțate în prezentul document cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta.

Întregul conținut al site-ului www.eternitystone.ro este proprietatea Companiei și este aparat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Companiei a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășește sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a Termenilor și Conditiilor.

Definiții

Conținut:

  • design, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe și alte date;
  • conținutul oricarui e-mail trimis utilizatorilor sau Clienților săi de către Companie prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • informații legate de Produsele, evenimentele, noutăţile, ofertele speciale, serviciile și/sau tarifele practicate de Companie într-o anumită perioadă;
    Vizitator – înseamnă orice persoană care accesează site-ul www.eternitystone.ro, indiferent de motiv;

Utilizator – înseamnă persoană fizică ce are sau obține acces la conținut, prin mijloacele de comunicare (spre exemplu formulare) puse la dispoziție de către Companie (electronic) sau în baza unui acord de utilizare existent între Companie și acesta;

Formular de comunicare/solicitare – înseamnă un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Companie și Client, prin care acesta transmite Companiei intenția sa de a achiziționa Produse sau a primi informări prin intermediul site-ului www.eternitystone.ro;

Vânzătorul – înseamnă Compania, o societate cu răspundere limitată, așa cum ne-am identificat în prima secțiune a documentului;

Produse – înseamnă orice bunuri (produse) sau servicii care sunt oferite Clientului în vederea achiziționării, contra cost;

Client – înseamnă persoana fizică ce accesează site-ul și plasează o Comandă pentru achiziționarea Produselor oferite spre vânzare de către Vânzător. Prin Client se înțelege și o persoană juridică care plasează o Comandă printr-o persoană fizică în numele acesteia.

Comandă – înseamnă o comandă plasată de Client prin completarea formularului de comandă din site prin care Clientul îşi exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Produse, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Vânzător printr-un mijloc de comunicare la distanță.

Contract – înseamnă înțelegerea consensuală la distanță intervenită între Vânzător şi Client, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea, unuia sau mai multor Produse de pe site, prin lansarea unei Comenzi de către Client şi acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru vânzarea online a serviciilor şi Produselor Vânzător. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.

Specificații – înseamnă orice detalii privind caracteristicile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe site și in documentele tehnice.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Înainte de a naviga în site-ul www.eternitystone.ro vă rugăm să citiți cu atenție precizările următoare. Ele stabilesc termenii și condițiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc site-ul www.eternitystone.ro. Accesarea site-ului presupune acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor și Condițiilor publicate, acestea având valoare contractuală deplină.

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a site-ului sunt guvernate de politica de confidențialitate (Politica de Confidențialitate), care completează aceşti Termeni și Condiții.

Compania își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul site-ului său. În această situație, Compania va înștiința utilizatorii prin afișarea schimbărilor pe o pagina ce va apărea în momentul accesării site-ului. Folosirea în continuare a site-ului de către utilizator / vizitator constituie un răspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse prezentului contract.

Politica și utilizarea site-ului www.eternitystone.ro

Conținutul, astfel cum este definit, încluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusiva a Companiei, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în alt mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decat cel original.

Accesul la site-ul www.eternitystone.ro este liber și nu necesită configurarea unui utilizator în vederea efectuării unei Comenzi și este permis oricărui potenţial Client care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la noi unul sau mai multe Produse, cu respectarea acestor termeni și condiţii.

Este strict interzisă utilizarea abuzivă a site-ului. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a site-ului într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să ne prejudicieze în orice fel pe noi sau Afiliații/Partenerii noștri (prin ”Afiliați” întelegem persoane din același grup din care facem și noi parte, iar prin ”Parteneri” persoanele cu care avem o relație de colaborare).

Prin utilizarea site-ului şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi prin formularul de comandă, acceptați şi sunteți de acord cu forma de comunicare la distanţă (telefonic sau e-mail) prin care ne derulăm operațiunile.

Dacă veţi furniza date ireale sau ale unei alte persoane, răspunderea este strict a dumneavoastră, conform legii. Compania poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite justificarea atitudinii sale, să suspende sau să interzică accesul dumneavoastră la conținutul site-ului www.eternitystone.ro sau doar la o parte a acestui conținut. În cazul în care administratorii site-ului vă vor interzice accesul, nu veți fi îndreptățit la primirea niciunei despăgubiri.

Compania nu își asumă responsabilitatea cu privire la conținutul comentariilor postate de utilizatori referitor la Produsele promovate, în schimb, își asuma dreptul de a șterge (îndeparta) orice conținut care încalca Termenii și Condițiile site-ul www.eternitystone.ro sau care este în alt mod incompatibil cu scopul acestora.

Compania nu garantează disponibilitatea în stocuri a tuturor Produselor afișate prin intermediul site-ului. De asemnea, nu este responsabilă pentru greșelile de tipărire sau afișare a caracteristicilor, imaginilor, Produsele sau serviciilor afișate pe site-ul www.eternitystone.ro.

Compania nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a Termenilor și Condițiilor. Compania nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului www.eternitystone.ro precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afișate pe acesta.

Legături

Site-ul www.eternitystone.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora. Compania nu își asumă responsabilitatea pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

Comenzile

Conform OUG 34/2014, un contract de vânzare la distanta reprezintă orice contract încheiat între profesionist şi consumator fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul (confirmarea acceptării comenzii de către profesionist), în temeiul căruia profesionistul se angajează să transfere proprietatea asupra unor Produse către consumator, iar consumatorul se angajează să plătească preţul acestora.

Modalitățile prin care se încheie contracte pe acest site sunt: contracte încheiate la distanță prin utilizarea ca mijloc de comunicare convorbirea telefonică, precum și contracte încheiate în afara spațiilor comerciale. Înainte de încheierea contractului, Clientului i se va transmite pe un suport material sau digital un contract/ofertă de vânzare Produse semnat de către Vânzător, care cuprinde toate elementele obligatorii conform OG 34/2014 astfel încât Clientul să poată lua o decizie în cunoștință de cauză. Ne rezervăm dreptul să validăm Comenzile înainte de onorarea lor și vă vom contacta prin telefon, e-mail sau altă metodă disponibilă, iar dumneavoastră declarați în mod expres că acceptați acest drept al nostru.

Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către dumneavoastră a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de noi. Plata se va considera a fi primită de către noi la momentul debitării efective a contului nostru indicat pe factura proformă/fiscală. Vă rugăm să aveți în vedere că de la momentul efectuării plății de către dumneavoastră pot trece chiar și 7 zile până ce plata va putea fi identificată efectiv în contul nostru, situație în care Plata nu se consideră finalizată.

Prețuri, Facturare și Plată

Pe site, nu sunt prezentate informații despre preț și disponibilitate în stoc, întrucât Produsele sunt și pot fi personalizate tehnic și se dimensionează în funcție de particularitățile aflate la locația Clientului. Aceste detalii tehnice se stabilesc în urma discuțiilor telefonice și/sau deplasării la locația Clientului și efectuarea măsurătorilor necesare. Prețul Produselor va fi comunicat Clientului pe suport durabil sau electronic înainte de încheierea contractului și producerea de efecte obligatorii asupra acestuia.

Vom emite o factură pentru Produsele achiziționate/livrate, obligația dumneavoastră fiind să ne furnizați toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către noi – vă rugăm să acordați o atenție sporită atunci când introduceți datele, pentru că nu vom putea modifica datele din facturile proforme/fiscale emise. Ca regulă generală, vă vom transmite factura aferentă Comenzii pentru Produsele vândute/livrate fie în format material (pe suport de hârtie) la livrarea Produselor, fie în format electronic, pe e-mail pe care vă încurajăm să-l verificați constant (de asemenea, este posibil ca mesajele noastre să ajungă în folderul SPAM, așadar vă rugăm să verificați și acolo). Dacă nu transferați banii în cel mult 7 zile calendaristice, vom anula Comanda și, dacă veți dori, va trebui să plasați o nouă Comandă, caz în care prețurile ar putea să difere.

Modalitățile de plată acceptate de Companie sunt transfer bancar / OP (ordin de plată). Plata se realizează doar în baza facturii emise de Companie. Aceasta factură se poate achita la sediul unei bănci sau printr-un sistem online de HomeBanking.

Livrarea Produselor și Prestarea Serviciilor

Compania livrează Produsele gratuit (fără costuri) oriunde în România, în termenii de livrare menționați și conveniți de ambele părți. Vă rugăm să rețineți că acest termen de livrare este unul orientativ, bazat pe comenzile anterioare din zonele respective și că poate suferi modificări, despre care vom depune toate eforturile să vă notificăm în timp util. Nu vom răspunde pentru întârzierile în livrarea Produselor apărute din motive neimputabile nouă.

Ne rezervăm dreptul de a întârzia sau de a anula orice livrare a Produselor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința noastră, care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, pandemii, greve etc.

Transferul riscului și proprietății asupra Produselor

Livrarea Produselor către dumneavoastră este în responsabilitatea noastră. În cazul contractelor în care Compania livrează Produsele către dumneavoastră (inclusiv prin intermediul unui societăți de curierat), riscul de pierdere sau de deteriorare al Produselor vă este transferat abia în momentul în care dumneavoastră sau o parte terţă desemnată de dumneavoastră, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a Produselor. Cu toate acestea, riscul vă este transferat în cazul exercitării dreptului de retragere din contract, în momentul livrării Produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către dumneavoastră să transporte Produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către Companie, fără a aduce atingere drepturilor dumneavoastră faţă de transportator.

Dreptul de retragere al Clientului

Dumneavoastră beneficiați de o perioadă de 30 de zile pentru a vă retrage dintr-un contract la distanță, fără a fi nevoit să justificați decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decat cele direct legate de returnarea Produselor. Perioada de retragere expiră în termen de 30 zile din ziua în care dumneavoastră sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de către dumneavoastră, intră în posesia fizică a Produselor sau ziua în care dvs. sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de dumneavoastră, intră in posesia fizică a ultimului Produs (în cazul în care dumneavoastră comandați printr-o singură comandă Produse multiple care vor fi livrate separat).

Exercitarea dreptului de retragere

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Înainte de expirarea perioadei de retragere (30 zile), aveți obligația să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de retragere din contract. În acest scop, aveți la dispoziție formularul standard de retragere (formular retur) sau puteți face orice altă declarație neechivocă prin care vă exprimați decizia de retragere din contract, specificând Produsele achiziționate (e-mail / posta, etc), iar noi vă vom comunica, fără întârziere, pe un suport durabil sau electronic, confirmarea de primire a formularului de retragere.

Obligațiile dumneavoastră în cazul retragerii

Dumneavoastră aveți obligația să returnați Produsele către Companie (sau unei persoane autorizate de către Companie să recepționeze Produsele), fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 7 zile de la data la care ne-ați comunicat decizia dumneavoastră de retragere din contract, prin transmiterea formularului de retur sau prin orice declarație neechivocă menționată la secțiunea “Exercitarea dreptului de retragere”. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi de dumneavoastră înainte de expirarea perioadei de retragere de 30 zile. Dumneavoastră suportați doar costurile directe legate de returnarea Produselor. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. Expediaţi Produsele sau înmânaţi-le direct Companiei, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 7 zile de la data la care ne-aţi comunicat retragerea.

Obligațiile noastre în cazul retragerii

Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, nu mai târziu de 15 zile de la data la care intrăm în posesia fizică a Produselor. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Cu excepția cazului în care recuperăm noi Produsele, avem posibilitatea legală de a amâna rambursarea plății până la data recepționării Produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea dumneavoastră conform căreia ați trimis Produsele către noi, fiind valabilă data cea mai apropiată.

Excepții de la retragere

Dumneavoastră aveți responsabilitatea doar în ceea ce privește diminuarea valorii Produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării Produselor. Compania va face dovada diminuării valorii Produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării Produselor care nu va fi descurajantă pentru dumneavoastră astfel încât să vă împiedicâm exercitarea dreptului de retragere. Suplimentar față de excepțiile de la retragere a Produselor conform OUG 34/2014 (art 16), nu pot fi returnate Produsele care prezintă modificări fizice sau optice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, tăieturi și alte defecte ce le poate prezenta un Produs neconform. Nu se acceptă pentru returnare Produsele care prezintă modificări fizice, urme de folosire excesivă sau intervenții neautorizate, astfel încât obiectul nu mai poate fi adus la conformitatea inițială prin reparare în vederea recomercializării. De asemenea, nu se returnează Produsele confecţionate după specificaţiile prezentate de Client sau personalizate. Pentru Produsele returnate folosite se va face diminuarea valorii conform OUG 34/2014, art. 14, alin. 3.

Sesizări și reclamații

Ne puteți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din site pentru orice nelămurire sau probleme aveți în legătură cu Produsele, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de noi în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin utilizarea site-ului, Clientul întelege şi acceptă să transmită Vânzătorului date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții.

Forța majoră

Nici Vânzătorul și nici Clientul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Vânzător sau Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Legea aplicabilă

Prin folosirea site-ului www.eternitystone.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și administratorii site-ului. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanțele judecătorești române competente sau prin intermediul platformei europene de soluționare online a reclamațiilor în instanță.

Modificări ale documentului Termeni și Condiții

Acest document ce prevede Termenii și Condițiile se poate actualiza periodic. Orice modificări aduse acestui document intră în vigoare și sunt opozabile/aplicabile utilizatorului imediat ce au fost postate pe site-ul www.eternitystone.ro sau pe baza unei notificări către utilizatori, fără a atrage în vreun fel răspunderea Companiei sau a angajaților săi. Chiar dacă nu primiți o notificare, vă încurajăm să accesați și să citiți periodic acest document Termeni și Condiții pentru a fi la curent cu ultima versiune.

Continuarea accesului dumneavoastră la conținutul site-ului www.eternitystone.ro constituie un accept al documentului Termeni și Condiții. În cazul în care nu agreați Termenii și Condițiile de mai sus, vă rugăm să nu accesați site-ul www.eternitystone.ro si să inchdeți de îndată pagina web www.eternitystone.ro.