Piatră Naturală

CARIERA CODRU BABADAG

Echipa Eternity Stone se angajează să trimită mostre la dimensiunile dorite clienților interesați de piatra noastră pentru proiectele lor.

 

Placaje Piatră Naturală

Caracteristici mineralogice-petrografice

Calcarele grezoase și spongolitele din zăcământul Codru Babadag au culori alb-gălbui, gălbui, gălbui-cafenii, cenușiu-gălbui și cenușiu-albicioase, cele mai apreciate pentru însușirile lor ornamentale fiind varietățile gălbui. Studiile efectuate au evidențiat trei tipuri petrografice între care nu există limite tranșante și anume: calcare grezoase, gresii calcaroase și spongolite. Tipul reprezentativ este calcarul grezos, de la care se fac treceri la gresii calcaroase, în timp ce spongolitul apare ca o rocă bioconstruită în care silicea din spiculi este uneori înlocuită de calcit. Aceste tipuri de roci au structuri granulare, microcristaline și criptocristaline și texturi organogene și de precipitație chimică.

Compoziția chimică

Probele analizate relevă conținuturi în CaO și SiO2 tipice pentru calcare, gresii și subordonat spongolite. Astfel conținutul în SiO2 variază între 60 – 92,88%, iar conținutul în CaO între 1,26 – 29,4%. De remarcat sunt conținuturile reduse în MnO (între 0,01 – 0,02%), MgO (între 0,31 – 0,72%), Na2O (între 0,17 – 0,45%) și P2O5 (între 0 – 0,047%) organogene și de precipitație chimică.

Caracteristici fizico-mecanice

Încercările geotehnice de laborator s-au efectuat pe probe monolit prelevate din fronturile carierei. Rezultatele determinărilor au permis încadrarea în prevederile STAS 5090-1983 (Pietre naturale pentru construcții), punând în evidență domeniile de utilizare ale rocilor din zăcământ. Pe baza rezultatelor obținute, calcarele grezoase și gresiile calcaroase pot fi încadrate în următoarele categorii de roci:

  • Semigrele, cu densități aparente cuprinse între 1,962 – 2,154 g/cm3;
  • Poroase, cu porozitate aparentă de 9,66 – 22,54%;
  • Absorbante, cu absorbția de apă la temperaturi și presiuni normale cuprinsă între 4,53 și 11,2%;
  • Cu rezistență la uzură de la mijlocie la mare, cuprinsă între 0,518 – 1,147 g/cm2;

Ai un proiect de construit?

Dacă doriți mai multe informații despre produsele noastre, aveți întrebări sau sugestii, scrieți-ne la contact@eternitystone.ro sau la numerele afișate.